Hastalar için bilgi

Sevgili anne ve baba adayları

FMF-Deutschland
Bilmeniz gerekenler
Sertifikalı jinekologlar
Deutsch
Türkçe
English
Pyccкий
Français
Çocuk sevincinizi sizinle paylaşıyoruz. Doğum birkaç ay içersinde gerçekleşecek. Bu olayın verdiği mutluluğun yanında, her anne baba adayı gibi siz de çocuğunuzun dünyaya sağlıklı gelip gelmeyeceğini merak ediyorsunuzdur. Bu bağlamda çevrenizden veya medyadan anne ve çocukta yapılan doğum öncesi muayeneleri duymuşsunuzdur.

Belirli hastalıklara ilişkin istatistiksel riskin annenin yaşıyla birlikte arttığı biliniyor ama bu, sizin kişisel riskiniz ve hatta çocuğunuzun gerçek hastalığı hakkında bir şey ifade etmiyor. Aynı zamanda genç annelerin çocukları da bundan etkilenebilir, çünkü hastalıkların birçoğu annenin yaşından bağımsız olarak meydana gelebiliyor.
Gebeliğin 11 ila 14. haftalarında yapılan yeni, kolay ve sorunsuz bir muayene annenin kan tahliliyle birlikte çocuğun birçok hastalığı için bir risk analizi yapılabilmesini sağlıyor.
Buna ilk üç aylık dönem taraması denilmektedir. Söz konusu muayene, “ense kalınlığının” ölçüldüğü tehlikesiz bir ultrason muayenesinden ve annenin kan tahlilinden ibarettir. Konuyla ilgili şunların bilinmesi gerekmektedir:
Ense kalınlığı (nuchal translucency) çocuğun ensesinde yapılan bir ultrason ölçüm değeridir. Düşük bir ense kalınlığı normal olarak kabul edilmektedir. Ama değerin artmasıyla, cenindeki hastalık riski de artar. Muayenede yüksek çözünürlüklü bir ultrason aleti ve muayene eden kişinin deneyimi şarttır. FETAL MEDICINE FOUNDATION Almanya (FMF Almanya) bu yöntem için kadın hekimlerini eğitiyor. Bu hekimleri, her yıl yenilemeleri gereken FMF Almanya sertifikalarından tanıyabilirsiniz. Ense kalınlığı muayenesinde çocuğunuzun boyu ve yapısal sağlığı da kontrol edilir. Buna paralel olarak annenin kanında iki gebelik hormonu da (serbest ß-hCG ve PAPP-A) analiz edilir. İstatistiksel olarak hesaplanan bir normal yoğunluğa göre yapılan yoğunluk karşılaştırması, kromozom değişimine ve bazı ek hastalıklara (mesela kalp hastalığına) işaret olabilir. Bu biyokimyasal sonuçlardan ve ultrason verilerinden yola çıkarak kişisel yaş riskini de göz önünde bulundurarak toplam risk hesaplanır. Çocuğunuzun bu kişisel toplam riski, erken gebelikte şu andaki en doğru risk hesaplama yöntemiyle tespit edilir.
  Test sonucu ne anlama geliyor?
Bu risk testi kişisel riskinizi belirler. Araştırılan gebeliklerinin %5 kadarında sonuç sıra dışı olabilir. Test aracılığıyla son teşhis konulamaz ama örneğin tüm Trizomi 21 gebeliklerinin %90 kadarı bunun vasıtasıyla risk grubu olarak belirlenebilir. Sıra dışı bir test sonucu kromozom değişikliği olan bir gebeliğin değil, kişinin risk grubuna ait olduğunun belirtisidir. Bundan sonra hedefe yönelik muayeneler yapılabilir. Örneğin cenin suyunun alınması yada ceninden doku alınması ve daha sonra yapılacak olan kromozom analizi kesin teşhisi veya kromozom bozukluğunun söz konusu olmadığını belirlemeye yardımcı olan yöntemlerdir.
Öte yandan normal bir test sonucu doğacak çocukta kromozom değişikliği olmayacağının garantisi değildir. Çünkü kesin sonuca sadece yapılacak olan doğrudan kromozom muayenesiyle varılabilir.
Ama bunun için genelde gerekli olan invaziv müdahale, bu risk testinden daha tehlikelidir ve ihtimali az da olsa bir düşük tehlikesi taşır. Bu yüzden yeni risk testi (yukarıda adı geçen ilk üç aylık dönem taraması) ileride yapılması gereken invaziv muayene yöntemlerini en aza indirgemek ve böylece gebeliğiniz için potansiyel sağlık tehditlerini güvenilir ve kaliteli bir şekilde mümkün olduğunca azaltmaktır.
  Yüksek riskte ne yapılmalıdır?
Belirlenen risk yüksekse, nasıl devam edileceğini tespit etmek için, jinekologunuza veya bir insan genetikçisine danışmalısınız. Bu ayrıntılı danışmanlığın sonucunda, kromozom bozukluğunda kesin bir sonucun alınabileceği doğum öncesi bir teşhis gerçekleştirilebilir. Bekleme süresini kısaltmak için, birçok durumda doğum öncesi hızlı test yapılabilir ve bunun sonucu 1-2 gün içersinde alınabilir.
Çoğu durumda muayenenin sonucu normaldir. Ama daha yüksek bir ense kalınlığı ve normal kromozom bulgularında yaklaşık olarak 20. gebelik haftasında bir ultrason muayene daha yapılmalıdır. Böylece kalp hataları veya diğer kromozomlarla ilgisi olmayan değişiklikler teşhis edilebilir.
Sorularınızda jinekologunuza danışabilirsiniz.
FMF Almanya
Tel.: +49 (0) 5506 - 999 760